Phóng Sự Bệnh Gout

KIẾN THỨC BỆNH GÚT

Chấn đoán bênh gút dựa trên lâm sàng điện tim và xquang -    Xét nghiệm: + Tốc độ lắng máu tăng trong đợt tiến triển của...